Przygotowanie placu budowy
Kontakt
Tel: +48 530 008 791
Teren budowy i ekologia – jak zorganizować prace budowlane z poszanowaniem środowiska?

Podczas przygotowywania placu budowy, nie możemy zapominać o aspektach ekologicznych. Jeśli dojdzie do nadmiernej dewastacji terenu, będziemy musieli ponieść większe koszty zagospodarowania działki po zakończeniu budowy. Nierespektowanie zasad związanych z ekologią może wiązać się również z nieodwracalnymi i kosztownymi stratami.

Dbanie o środowisko na początkowym etapie prac łączy się z wieloma korzyściami. Po pierwsze mamy porządek na placu budowy, po drugie  po zakończeniu prac możemy cieszyć się pięknym i zdrowym otoczeniem, po trzecie – inwestujemy w swój dobrostan na poziomie fizycznym i emocjonalnym co wynika z przyjaznego mikroklimatu.

Porządek na placu budowy  to dbałość o środowisko

Żeby zminimalizować niszczenie gruntu, tymczasowa droga dojazdowa oraz miejsce przechowywania materiałów najlepiej zrobić na przyszłym podjeździe.

Materiały budowlane i różne sprzęty czy narzędzia, w przypadku których istnieje ryzyko zawilgocenia, powinniśmy osłonić zadaszona wiatą. Najlepiej wykonać ją ze sklejki lub drewna.

Jeśli plac budowy musi mieć węzeł betoniarski, trzeba go zabezpieczyć w taki sposób, aby mieszanki nie wnikały do gruntu.

Kolejna sprawa – toaleta. Mimo, że wypożyczenie oraz serwisowanie przenośnego WC jest droższe niż postawienie wygódki, warto wybrać takie rozwiązanie. Przenośna toaleta nie zanieczyści gleby.

Inwestor musi także zwrócić uwagę, aby ekipa wykonawcza nie zakopywała w ziemi substancji toksycznych.  Ziemia zanieczyszczona np. przez metale ciężkie, musi być wywieziona na wysypisko.

Warto również wziąć pod uwagę, że  plac budowy nie powinien być miejscem, w którym impregnujemy drewno. Impregnat jest  produktem toksycznym! Zdecydowanie lepiej kupić drewno wcześniej zaimpregnowane.

Ważne jest również zabezpieczenie drzew i krzewów porastających teren.  Jeśli zależy nam aby były ozdobą działki po zakończeniu budowy, powinniśmy osłonić je siatką lub tymczasowym płotkiem. Ochroni je to przed uszkodzeniem.

Co zrobić z ziemią po wykopie?

Ziemia, którą uzyskamy z wykopu pod fundamenty, może przydać się nam do założenia przyszłego ogrodu. Wcześniej musimy jednak wiedzieć, czy humus z naszej działki nadaje się do tego.

W tym celu o poradę można poprosić geotechnika.

Humus kwaśny niestety nie przyda się do założenia ogrodu. Zasadowy z kolei trzeba zdejmować ostrożnie, tak aby nie zmieszał się  z nieurodzajną ziemią.

Istotne jest także składowanie humusu.

Pryzma humusu nie powinna przekraczać 1,5 m wysokości – dzięki temu powietrze dociera do niższych warstw i ziemia nie traci cennych właściwości.

Humus nie powinien być składowany blisko ścian domu, ponieważ jako substancja biologicznie czynna, może doprowadzić do ich zniszczenia.

Ziemię najlepiej przechowywać  w miejscu osłoniętym przed słońcem, ale nie przy pniu drzewa.  Kiedy zasypiemy szyjkę korzeniową, czyli część pnia położoną tuż nad ziemią,  roślina może się „udusić”.

Pryzmę urodzajnej ziemi z wykopu najlepiej obsiać roślinami na zielony nawóz. Jeśli pozostawimy ją w stanie ugoru, straci swoje właściwości.

Wycinka drzew na placu budowy – jak zrobić to zgodnie z prawem?

Podczas przygotowania placu budowy, często musimy wyciąć kilka drzew. Przepisy w tym temacie są zaostrzone, dlatego przed wycinką należy sprawdzić, czy nie będziemy potrzebowali specjalnego zezwolenia.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody,  nie musimy zgłaszać wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli działka, na której budujemy jest wpisana do rejestru zabytków lub leży w granicach parku narodowego czy rezerwatu przyrody, nie możemy wyciąć żadnego drzewa!

Jeśli chcemy wyciąć drzewo respektując zapisy prawne, musimy zgłosić ten fakt w gminie.

W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje:  nasze dane, tytuł prawny do nieruchomości, gatunek drzewa/ drzew jakie chcemy wyciąć, rysunek i mapkę z zaznaczonym drzewem.

Samorząd ma 14 dni  na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli w tym czasie gmina nie zgłosi sprzeciwu ( tzw. milcząca zgoda), właściciel może przeprowadzić wycinkę.

Ponadto przepisy określają, że przed upływem 5 lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika z gminy, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i ma być ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły wycięte drzewa, musi wnieść opłatę za usunięcie tych drzew.

Może Cię zainteresować

Działamy w województwie POMORSKIM

www.bat.pl

Copyrights Bat Składy Budowlane

Created by Studio Spectro

Przygotowanie placu budowy
Teren budowy i ekologia – jak zorganizować prace budowlane z poszanowaniem środowiska?

Podczas przygotowywania placu budowy, nie możemy zapominać o aspektach ekologicznych. Jeśli dojdzie do nadmiernej dewastacji terenu, będziemy musieli ponieść większe koszty zagospodarowania działki po zakończeniu budowy. Nierespektowanie zasad związanych z ekologią może wiązać się również z nieodwracalnymi i kosztownymi stratami.

Dbanie o środowisko na początkowym etapie prac łączy się z wieloma korzyściami. Po pierwsze mamy porządek na placu budowy, po drugie  po zakończeniu prac możemy cieszyć się pięknym i zdrowym otoczeniem, po trzecie – inwestujemy w swój dobrostan na poziomie fizycznym i emocjonalnym co wynika z przyjaznego mikroklimatu.

Porządek na placu budowy  to dbałość o środowisko

Żeby zminimalizować niszczenie gruntu, tymczasowa droga dojazdowa oraz miejsce przechowywania materiałów najlepiej zrobić na przyszłym podjeździe.

Materiały budowlane i różne sprzęty czy narzędzia, w przypadku których istnieje ryzyko zawilgocenia, powinniśmy osłonić zadaszona wiatą. Najlepiej wykonać ją ze sklejki lub drewna.

Jeśli plac budowy musi mieć węzeł betoniarski, trzeba go zabezpieczyć w taki sposób, aby mieszanki nie wnikały do gruntu.

Kolejna sprawa – toaleta. Mimo, że wypożyczenie oraz serwisowanie przenośnego WC jest droższe niż postawienie wygódki, warto wybrać takie rozwiązanie. Przenośna toaleta nie zanieczyści gleby.

Inwestor musi także zwrócić uwagę, aby ekipa wykonawcza nie zakopywała w ziemi substancji toksycznych.  Ziemia zanieczyszczona np. przez metale ciężkie, musi być wywieziona na wysypisko.

Warto również wziąć pod uwagę, że  plac budowy nie powinien być miejscem, w którym impregnujemy drewno. Impregnat jest  produktem toksycznym! Zdecydowanie lepiej kupić drewno wcześniej zaimpregnowane.

Ważne jest również zabezpieczenie drzew i krzewów porastających teren.  Jeśli zależy nam aby były ozdobą działki po zakończeniu budowy, powinniśmy osłonić je siatką lub tymczasowym płotkiem. Ochroni je to przed uszkodzeniem.

Co zrobić z ziemią po wykopie?

Ziemia, którą uzyskamy z wykopu pod fundamenty, może przydać się nam do założenia przyszłego ogrodu. Wcześniej musimy jednak wiedzieć, czy humus z naszej działki nadaje się do tego.

W tym celu o poradę można poprosić geotechnika.

Humus kwaśny niestety nie przyda się do założenia ogrodu. Zasadowy z kolei trzeba zdejmować ostrożnie, tak aby nie zmieszał się  z nieurodzajną ziemią.

Istotne jest także składowanie humusu.

Pryzma humusu nie powinna przekraczać 1,5 m wysokości – dzięki temu powietrze dociera do niższych warstw i ziemia nie traci cennych właściwości.

Humus nie powinien być składowany blisko ścian domu, ponieważ jako substancja biologicznie czynna, może doprowadzić do ich zniszczenia.

Ziemię najlepiej przechowywać  w miejscu osłoniętym przed słońcem, ale nie przy pniu drzewa.  Kiedy zasypiemy szyjkę korzeniową, czyli część pnia położoną tuż nad ziemią,  roślina może się „udusić”.

Pryzmę urodzajnej ziemi z wykopu najlepiej obsiać roślinami na zielony nawóz. Jeśli pozostawimy ją w stanie ugoru, straci swoje właściwości.

Wycinka drzew na placu budowy – jak zrobić to zgodnie z prawem?

Podczas przygotowania placu budowy, często musimy wyciąć kilka drzew. Przepisy w tym temacie są zaostrzone, dlatego przed wycinką należy sprawdzić, czy nie będziemy potrzebowali specjalnego zezwolenia.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody,  nie musimy zgłaszać wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli działka, na której budujemy jest wpisana do rejestru zabytków lub leży w granicach parku narodowego czy rezerwatu przyrody, nie możemy wyciąć żadnego drzewa!

Jeśli chcemy wyciąć drzewo respektując zapisy prawne, musimy zgłosić ten fakt w gminie.

W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje:  nasze dane, tytuł prawny do nieruchomości, gatunek drzewa/ drzew jakie chcemy wyciąć, rysunek i mapkę z zaznaczonym drzewem.

Samorząd ma 14 dni  na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli w tym czasie gmina nie zgłosi sprzeciwu ( tzw. milcząca zgoda), właściciel może przeprowadzić wycinkę.

Ponadto przepisy określają, że przed upływem 5 lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika z gminy, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i ma być ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły wycięte drzewa, musi wnieść opłatę za usunięcie tych drzew.

Może Cię zainteresować

www.bat.pl

Created by Studio Spectro

Copyrights BAT Składy Budowlane