Fundamenty i piwnice
Kontakt
Tel: +48 530 008 791
Jakie materiały termoizolacyjne wybrać do ocieplenia fundamentów?
ocieplanie domu materiały budowlane Bat

Ocieplenie fundamentów to jeden z ważniejszych elementów budowy. Bez względu na to czy budynek posiada piwnicę, czy nie, izolacja termiczna musi być wykonana. Jeśli zależy nam na energooszczędności budynku, musimy ocieplić nie tylko ściany piwnicy, ale również te fundamentowe – nawet jeśli wykonane są z materiałów, w których producenci zapewniają, że wykazują one dobrą izolacyjność termiczną.

Najczęściej fundamenty ociepla się od strony zewnętrznej.  Termoizolacja umieszczana jest także w warstwowej ścianie fundamentowej – pomiędzy warstwa nośną a osłonową. Ściany fundamentów muszą być ocieplone co najmniej 1 m poniżej poziomu terenu.  Zwykle ociepla się je do poziomu ław fundamentowych, tak samo jak ściany piwnic oraz przynajmniej 30 cm  nad poziomem gruntu.

W aktualnych przepisach nie ma regulacji dotyczących izolacji termicznej ścian fundamentowych, jednak w domach energooszczędnych najlepiej ocieplić ściany fundamentowe od zewnątrz i od wewnątrz, nie zapominając o ławach fundamentowych. Używane do izolacji materiały  powinny charakteryzować się jak najniższym przewodnictwem cieplnym, dużą wytrzymałością  na ściskanie i odpornością na wilgoć i korozję. Muszą także umożliwiać wysychanie  fundamentów betonowych i zagwarantować drenaż wody opadowej.

 

Płyty wykonane z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Płyty wykonane z tego materiału wykazują mniejszą nasiąkliwość niż styropian i z tego powodu mogą być używane przy wysokim poziomie wód gruntowych. Ich zalety to również korzystny współczynnik przewodzenia ciepła oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Płyty z polistyrenu możemy układać bezpośrednio na izolacji wodochronnej i nie musimy wykonywać warstwy osłonowej. Materiał jest  natomiast nieodporny na rozpuszczalniki organiczne, dlatego przy klejeniu najlepiej używać  takie same produkty jak przy styropianie. Do wystarczającego ocieplenia ścian fundamentowych wystarczy warstwa 4 cm.

 

Płyty wykonane z polistyrenu ekspandowanego EPS

Jako płyty o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie, nadają się świetnie do izolowania  ścian jedno i dwuwarstwowych. Najlepiej przyklejać je  cała powierzchnią do ściany, używając wodnych emulsji asfaltowo – kauczukowych, które stanowią dodatkową izolację przed wilgocią. Od zewnątrz powinniśmy chronić styropian tłoczoną folią hydroizolacyjną albo siatką z włókna szklanego, która wtopiona jest w zaprawę klejową. Zabezpieczy to materiał przed gryzoniami. W przypadku ściany trójwarstwowej, warstwa termoizolacyjna powinna być obmurowana ścianką dociskową z bloczków lub cegły.

Ważna wskazówka: styropianu nie wolno stosować w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Mimo, że jego nasiąkliwość jest nieduża, nie może on być narażony na kontakt z wodą. Przy ocieplaniu fundamentów stosujemy zwykle warstwę styropianu o grubości 10 cm.

 

Płyty ryflowane EPS i XPS

Ten materiał usprawnia odprowadzanie wody dzięki specjalnie wykończonej powierzchni. Z jednej strony pływa posiada rowki drenażowe do odprowadzania wody gruntowej, a z drugiej ma wytłoczone rowki tworzące drobna siatkę, która gwarantuje świetną przyczepność tynków i klejów. Obydwie płyty mają felc na brzegach, który tworzy szczelne połączenie, zapobiegające powstawaniu mostków termicznych. Płyty ryflowane układamy rowkami w stronę gruntu. Ściany fundamentowe możemy także ocieplać płytami ryflowanymi laminowanymi geowłókniną. Działa ona jak filtr i nie pozwala na zatkanie rowków ziemia czy kamykami.

 

Płyty wykonane z wełny skalnej

W stanie suchym wykazują prawie taka samą izolacyjność termiczną jak styropian. Niestety izolacja wykonana z tego materiału ma mała odporność na nasiąkanie, a mokra właściwie nie ociepla, m.in. dlatego płyt z wełny mineralnej  warto używać tylko w fundamentowych ścianach trójwarstwowych, kiedy oddzielone są od gruntu przy pomocy warstwy osłonowej. Powinny to być specjalne hydrofobizowane płyty, których gęstość przekracza 110 kg/m3. Obniża to paroprzepuszczlność wody oraz jej nasiąkliwość. Ten rodzaj płyt nie cieszy się wielką popularnością, ponieważ są dosyć drogie.

 

Pianka z poliuretanu

Izolacja wykonana metoda natrysku to zdecydowanie najszybszy patent na wykonanie izolacji termicznej. Oprócz tego pianka poliuretanowa charakteryzuje się mała nasiąkliwością, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Jej zalety to również fakt, że jest materiałem samogasnącym i  obojętnym chemicznie.

Użycie pianki równa się z brakiem mostków termicznych – w czasie aplikacji następuje 120 krotny rozrost piany, która wypełnia każdą szczelinę. Duży atut to również brak odpadów, kłopotliwego transportu i brak konieczności magazynowania na placu budowy.

 

Keramzyt

Cechy keramzytu to brak wrażliwości na mróz, wilgoć, ogień, grzyby i pleśń. Niestety materiał jest dość drogi i izoluje nieco gorzej niż styropian, dlatego potrzebujemy zwykle 4 razy grubszej warstwy. Jeśli jednak warunki pozwalają nam na rezygnację z warstwy betonu ułożonej na podbudowie, to użycie keramzytu zmniejsza liczbę warstw podłogi, a także czas pracy.

Może Cię zainteresować

Działamy w województwie POMORSKIM

www.bat.pl

Copyrights Bat Składy Budowlane

Created by Studio Spectro

Fundamenty i piwnice
Jakie materiały termoizolacyjne wybrać do ocieplenia fundamentów?
ocieplanie domu materiały budowlane Bat

Ocieplenie fundamentów to jeden z ważniejszych elementów budowy. Bez względu na to czy budynek posiada piwnicę, czy nie, izolacja termiczna musi być wykonana. Jeśli zależy nam na energooszczędności budynku, musimy ocieplić nie tylko ściany piwnicy, ale również te fundamentowe – nawet jeśli wykonane są z materiałów, w których producenci zapewniają, że wykazują one dobrą izolacyjność termiczną.

Najczęściej fundamenty ociepla się od strony zewnętrznej.  Termoizolacja umieszczana jest także w warstwowej ścianie fundamentowej – pomiędzy warstwa nośną a osłonową. Ściany fundamentów muszą być ocieplone co najmniej 1 m poniżej poziomu terenu.  Zwykle ociepla się je do poziomu ław fundamentowych, tak samo jak ściany piwnic oraz przynajmniej 30 cm  nad poziomem gruntu.

W aktualnych przepisach nie ma regulacji dotyczących izolacji termicznej ścian fundamentowych, jednak w domach energooszczędnych najlepiej ocieplić ściany fundamentowe od zewnątrz i od wewnątrz, nie zapominając o ławach fundamentowych. Używane do izolacji materiały  powinny charakteryzować się jak najniższym przewodnictwem cieplnym, dużą wytrzymałością  na ściskanie i odpornością na wilgoć i korozję. Muszą także umożliwiać wysychanie  fundamentów betonowych i zagwarantować drenaż wody opadowej.

 

Płyty wykonane z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Płyty wykonane z tego materiału wykazują mniejszą nasiąkliwość niż styropian i z tego powodu mogą być używane przy wysokim poziomie wód gruntowych. Ich zalety to również korzystny współczynnik przewodzenia ciepła oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Płyty z polistyrenu możemy układać bezpośrednio na izolacji wodochronnej i nie musimy wykonywać warstwy osłonowej. Materiał jest  natomiast nieodporny na rozpuszczalniki organiczne, dlatego przy klejeniu najlepiej używać  takie same produkty jak przy styropianie. Do wystarczającego ocieplenia ścian fundamentowych wystarczy warstwa 4 cm.

 

Płyty wykonane z polistyrenu ekspandowanego EPS

Jako płyty o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie, nadają się świetnie do izolowania  ścian jedno i dwuwarstwowych. Najlepiej przyklejać je  cała powierzchnią do ściany, używając wodnych emulsji asfaltowo – kauczukowych, które stanowią dodatkową izolację przed wilgocią. Od zewnątrz powinniśmy chronić styropian tłoczoną folią hydroizolacyjną albo siatką z włókna szklanego, która wtopiona jest w zaprawę klejową. Zabezpieczy to materiał przed gryzoniami. W przypadku ściany trójwarstwowej, warstwa termoizolacyjna powinna być obmurowana ścianką dociskową z bloczków lub cegły.

Ważna wskazówka: styropianu nie wolno stosować w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Mimo, że jego nasiąkliwość jest nieduża, nie może on być narażony na kontakt z wodą. Przy ocieplaniu fundamentów stosujemy zwykle warstwę styropianu o grubości 10 cm.

 

Płyty ryflowane EPS i XPS

Ten materiał usprawnia odprowadzanie wody dzięki specjalnie wykończonej powierzchni. Z jednej strony pływa posiada rowki drenażowe do odprowadzania wody gruntowej, a z drugiej ma wytłoczone rowki tworzące drobna siatkę, która gwarantuje świetną przyczepność tynków i klejów. Obydwie płyty mają felc na brzegach, który tworzy szczelne połączenie, zapobiegające powstawaniu mostków termicznych. Płyty ryflowane układamy rowkami w stronę gruntu. Ściany fundamentowe możemy także ocieplać płytami ryflowanymi laminowanymi geowłókniną. Działa ona jak filtr i nie pozwala na zatkanie rowków ziemia czy kamykami.

 

Płyty wykonane z wełny skalnej

W stanie suchym wykazują prawie taka samą izolacyjność termiczną jak styropian. Niestety izolacja wykonana z tego materiału ma mała odporność na nasiąkanie, a mokra właściwie nie ociepla, m.in. dlatego płyt z wełny mineralnej  warto używać tylko w fundamentowych ścianach trójwarstwowych, kiedy oddzielone są od gruntu przy pomocy warstwy osłonowej. Powinny to być specjalne hydrofobizowane płyty, których gęstość przekracza 110 kg/m3. Obniża to paroprzepuszczlność wody oraz jej nasiąkliwość. Ten rodzaj płyt nie cieszy się wielką popularnością, ponieważ są dosyć drogie.

 

Pianka z poliuretanu

Izolacja wykonana metoda natrysku to zdecydowanie najszybszy patent na wykonanie izolacji termicznej. Oprócz tego pianka poliuretanowa charakteryzuje się mała nasiąkliwością, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Jej zalety to również fakt, że jest materiałem samogasnącym i  obojętnym chemicznie.

Użycie pianki równa się z brakiem mostków termicznych – w czasie aplikacji następuje 120 krotny rozrost piany, która wypełnia każdą szczelinę. Duży atut to również brak odpadów, kłopotliwego transportu i brak konieczności magazynowania na placu budowy.

 

Keramzyt

Cechy keramzytu to brak wrażliwości na mróz, wilgoć, ogień, grzyby i pleśń. Niestety materiał jest dość drogi i izoluje nieco gorzej niż styropian, dlatego potrzebujemy zwykle 4 razy grubszej warstwy. Jeśli jednak warunki pozwalają nam na rezygnację z warstwy betonu ułożonej na podbudowie, to użycie keramzytu zmniejsza liczbę warstw podłogi, a także czas pracy.

Może Cię zainteresować

www.bat.pl

Created by Studio Spectro

Copyrights BAT Składy Budowlane