Fundamenty i piwnice
Kontakt
Tel: +48 530 008 791
Hydroizolacja – jak zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią?
Fundamenty i piwnice Bat materiały budowlane

Hydroizolacja fundamentów to jeden z ważniejszych etapów budowy. Jeśli w tym miejscu popełnimy jakiś błąd, możemy być pewni, że będzie on niemożliwy do naprawienia. Odpowiednie zabezpieczenie fundamentów to skuteczna ochrona konstrukcji budynku przed wilgocią i jej szkodliwym działaniem.

Kiedy budujemy dom, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszystkie elementy konstrukcji, które znajdują się w ziemi. Ławy fundamentowe oraz fundamenty muszą być chronione przed działaniem wilgoci i wody. To w jaki sposób wykonamy hydroizolację zależne jest od poziomu wód gruntowych a także przepuszczalności gruntu. Wyróżnić tu można izolację poziomą oraz pionową.

 

Jak przygotować fundamenty do hydroizolacji?

Ławy fundamentowe zwykle znajdują się bezpośrednio na gruncie  i wykonane są z betonu zbrojonego. Fundamenty z kolei mogą być lane, zbudowane z betonowych płyt, bloczków lub innego rodzaju materiałów.

Bez względu na metodę budowy, zanim zaczniemy układać hydroizolację, musimy poczekać aż podłoże dobrze się zwiąże. Powinno być ono mocne, wysezonowane i nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń czy luźnych cząstek. Jeśli w ławach fundamentowych zauważymy ubytki, trzeba je uzupełnić przeznaczoną do tego specjalnie zaprawą mineralną. Nierówności po szalunkach koniecznie należy wyrównać.

Jeśli do szalunków użyto płyt szalunkowych zabezpieczonych przy pomocy środków ułatwiających odwarstwianie, powierzchnia powinna być oczyszczona ( frezowanie albo gradowanie). Jeżeli planujemy wykonanie hydroizolacji średniej i ciężkiej, fundamenty z bloczków trzeba dokładnie wyspoinować.

 

Na czym polega izolacja pozioma fundamentów?

Izolacja pozioma ma chronić ściany przed pochłanianiem wilgoci z gruntu. Aby wykonać taką izolację, możemy użyć dwóch warstw papy na lepiku, papę termozgrzewalną albo folie izolacyjną.

Wybrany materiał umieszcza się między ławami fundamentów a ścianami fundamentowymi, a także w miejscu gdzie stykają się ściany fundamentowe i zewnętrzne ściany domu.

 

Na czym polega izolacja pionowa fundamentów?

Ten rodzaj izolacji układany jest po stronie zewnętrznej ściany fundamentowej i piwnicznej.

Izolacje pionową możemy podzielić na 3 rodzaje:

  •  Lekka izolacja fundamentów – wykonywana jest kiedy dom  posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych na glebach przepuszczalnych. W miejscach połączeń ław fundamentowych  z fundamentami oraz na innych narożach trzeba wykonać wyoblenia o promieniu ok. 5 cm.

Jeśli podłoże składa się z betonowych bloczków, na fugę trzeba nanieść roztwór gruntujący. Kiedy grunt będzie suchy, nakłada się na niego warstwę hydroizolacji właściwej z mas bitumicznych albo polimerowych. Należy pamiętać, żeby zawsze stosować się do zaleceń producenta oraz wykonać dwie warstwy izolacji powłokowej. Drugą robimy dopiero po wyschnięciu pierwszej.

  • Średnia hydroizolacja – odpowiedni rodzaj kiedy mamy do czynienia z domem posadowionym powyżej poziomu wód gruntowych na gruntach nieprzepuszczalnych, a także kiedy jest ryzyko podniesienia wód gruntowych ponad najniżej położone fundamenty.

Prace przygotowawcze wyglądają tu tak samo jak przy hydroizolacji lekkiej, ale do wykonania izolacji przeciwwilgociowej używamy masy bitumiczne i polimerowe oraz dwie warstwy papy klejonej lepikiem. Warto wiedzieć, żeby używać pap oraz lepików tego samego rodzaju – asfaltowe albo smołowe. Do  izolacji fundamentów dobre będą też folie polietylenowe lub z PVC.

  • Ciężka hydroizolacja – wykonujemy ją kiedy dom posadowiony jest na gruntach spoistych oraz kiedy woda gruntowa sięga powyżej poziomu fundamentów albo okresowo może go przekraczać. W takim przypadku materiały hydroizolacyjne to za mało aby zapewnić szczelność.

Ściany i podłogi piwnic muszą być wykonane ze zbrojonego betonu wodoszczelnego, tak aby stworzyć żelbetową nieckę. Wykonanie ciężkiej hydroizolacji niestety wiąże się z podniesieniem kosztów budowy domu i pochłania więcej pracy.

Może Cię zainteresować

Działamy w województwie POMORSKIM

www.bat.pl

Copyrights Bat Składy Budowlane

Created by Studio Spectro

Fundamenty i piwnice
Hydroizolacja – jak zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią?
Fundamenty i piwnice Bat materiały budowlane

Hydroizolacja fundamentów to jeden z ważniejszych etapów budowy. Jeśli w tym miejscu popełnimy jakiś błąd, możemy być pewni, że będzie on niemożliwy do naprawienia. Odpowiednie zabezpieczenie fundamentów to skuteczna ochrona konstrukcji budynku przed wilgocią i jej szkodliwym działaniem.

Kiedy budujemy dom, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszystkie elementy konstrukcji, które znajdują się w ziemi. Ławy fundamentowe oraz fundamenty muszą być chronione przed działaniem wilgoci i wody. To w jaki sposób wykonamy hydroizolację zależne jest od poziomu wód gruntowych a także przepuszczalności gruntu. Wyróżnić tu można izolację poziomą oraz pionową.

 

Jak przygotować fundamenty do hydroizolacji?

Ławy fundamentowe zwykle znajdują się bezpośrednio na gruncie  i wykonane są z betonu zbrojonego. Fundamenty z kolei mogą być lane, zbudowane z betonowych płyt, bloczków lub innego rodzaju materiałów.

Bez względu na metodę budowy, zanim zaczniemy układać hydroizolację, musimy poczekać aż podłoże dobrze się zwiąże. Powinno być ono mocne, wysezonowane i nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń czy luźnych cząstek. Jeśli w ławach fundamentowych zauważymy ubytki, trzeba je uzupełnić przeznaczoną do tego specjalnie zaprawą mineralną. Nierówności po szalunkach koniecznie należy wyrównać.

Jeśli do szalunków użyto płyt szalunkowych zabezpieczonych przy pomocy środków ułatwiających odwarstwianie, powierzchnia powinna być oczyszczona ( frezowanie albo gradowanie). Jeżeli planujemy wykonanie hydroizolacji średniej i ciężkiej, fundamenty z bloczków trzeba dokładnie wyspoinować.

 

Na czym polega izolacja pozioma fundamentów?

Izolacja pozioma ma chronić ściany przed pochłanianiem wilgoci z gruntu. Aby wykonać taką izolację, możemy użyć dwóch warstw papy na lepiku, papę termozgrzewalną albo folie izolacyjną.

Wybrany materiał umieszcza się między ławami fundamentów a ścianami fundamentowymi, a także w miejscu gdzie stykają się ściany fundamentowe i zewnętrzne ściany domu.

 

Na czym polega izolacja pionowa fundamentów?

Ten rodzaj izolacji układany jest po stronie zewnętrznej ściany fundamentowej i piwnicznej.

Izolacje pionową możemy podzielić na 3 rodzaje:

  •  Lekka izolacja fundamentów – wykonywana jest kiedy dom  posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych na glebach przepuszczalnych. W miejscach połączeń ław fundamentowych  z fundamentami oraz na innych narożach trzeba wykonać wyoblenia o promieniu ok. 5 cm.

Jeśli podłoże składa się z betonowych bloczków, na fugę trzeba nanieść roztwór gruntujący. Kiedy grunt będzie suchy, nakłada się na niego warstwę hydroizolacji właściwej z mas bitumicznych albo polimerowych. Należy pamiętać, żeby zawsze stosować się do zaleceń producenta oraz wykonać dwie warstwy izolacji powłokowej. Drugą robimy dopiero po wyschnięciu pierwszej.

  • Średnia hydroizolacja – odpowiedni rodzaj kiedy mamy do czynienia z domem posadowionym powyżej poziomu wód gruntowych na gruntach nieprzepuszczalnych, a także kiedy jest ryzyko podniesienia wód gruntowych ponad najniżej położone fundamenty.

Prace przygotowawcze wyglądają tu tak samo jak przy hydroizolacji lekkiej, ale do wykonania izolacji przeciwwilgociowej używamy masy bitumiczne i polimerowe oraz dwie warstwy papy klejonej lepikiem. Warto wiedzieć, żeby używać pap oraz lepików tego samego rodzaju – asfaltowe albo smołowe. Do  izolacji fundamentów dobre będą też folie polietylenowe lub z PVC.

  • Ciężka hydroizolacja – wykonujemy ją kiedy dom posadowiony jest na gruntach spoistych oraz kiedy woda gruntowa sięga powyżej poziomu fundamentów albo okresowo może go przekraczać. W takim przypadku materiały hydroizolacyjne to za mało aby zapewnić szczelność.

Ściany i podłogi piwnic muszą być wykonane ze zbrojonego betonu wodoszczelnego, tak aby stworzyć żelbetową nieckę. Wykonanie ciężkiej hydroizolacji niestety wiąże się z podniesieniem kosztów budowy domu i pochłania więcej pracy.

Może Cię zainteresować

www.bat.pl

Created by Studio Spectro

Copyrights BAT Składy Budowlane