Przygotowanie placu budowy
Kontakt
Tel: +48 530 008 791
Fundamenty domu – jakich materiałów użyć do ich wykonania?

Solidny fundament  musi być zaprojektowany oraz wykonany tak aby  współgrał z warunkami panującymi na terenie budowy.  Jeśli tak nie będzie, nie da rady utrzymać spoczywającego na nim ciężaru. Właśnie dlatego materiału używane do  budowy fundamentów powinny wykazywać się odpowiednią wytrzymałością na obciążenia. Ich rolą jest także ochrona przed wychłodzeniem domu.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego najczęściej wykonuje się fundament dwuelementowy, składający się z ław oraz spoczywających na nich ścianach fundamentowych – monolitycznych lub murowanych. Wybierając materiały do ich budowy, musimy pamiętać żeby były nienasiąkliwe albo mało nasiąkliwe, ponieważ mają bezpośredni kontakt z gruntem, który zawsze jest w jakimś stopniu wilgotny.

Jakie materiały  warto więc wybrać aby wykonać solidny fundament?

Ławy fundamentowe betonowe

Przy wykonaniu ław zwykle używa się betonu klasy C12/15 (niegdyś B15) lub C 16/20 (niegdyś B20), chociaż nic nie stoi na przeszkodzie aby wybrać beton wyższej klasy. Można zamówić go w wytwórni, a  niższej klasy wykonać samodzielnie. Aby ławy i ściany domu nie pękały, musimy koniecznie wykonać zbrojenie. Beton układamy w deskowaniu albo bezpośrednio na gruncie.

Wykonując ławy fundamentowe warto użyć samozagęszczającego betonu. Do jego produkcji używa się nowej generacji domieszki polimerowe , dzięki czemu osiąga on odpowiednią płynność i łatwiej się go aplikuje. We współczesnym budownictwie rzadziej używa się bloczków betonowych czy cegieł.

 

Ściany fundamentowe monolityczne

Ściany fundamentowe wykonujemy w podobny sposób jak ławy – z betonu klasy C12/15 lub C 16/20. Czasami  dodatkowo wykonuje się zbrojenie stalowymi prętami. W budownictwie jednorodzinnym obciążenia nie są zbyt wielkie, więc ściany fundamentowe rzadko potrzebują zbrojenia. Tylko w  ich górnej części układa się zbrojenie wieńczące.

Fundamenty monolityczne można wykonać używając specjalnego betonu wodoszczelnego, dzięki czemu unikniemy izolowania ścian fundamentowych. Takiego rodzaju konstrukcja zalecana jest też w przypadku budynków wznoszonych w trudnych warunkach, np. na skarpach.

Za wadę monolitycznych ścian fundamentowych uważa się  fakt, że aby kontynuować prace budowlane, musimy poczekać aż beton uzyska odpowiedni stopień wytrzymałości.  Musi więc pozostać na deskowaniu ok. tygodnia. Pełną wytrzymałość osiąga dopiero po miesiącu i wtedy można kontynuować budowę.

 

Ściany fundamentowe murowane

Popularna technologia budowy ścian fundamentowych to wykonanie ich z materiałów murowych. Najczęściej używa się tu bloczków betonowych albo keramzytobetonowych, ale można użyć także innych materiałów.

Bloczki betonowe do fundamentów – Charakteryzują się dużą wytrzymałością, są także odporne na mróz i mało nasiąkliwe. Ich wada jest waga – są dość ciężkie – jeden bloczek to ok 27 kg. Bloczki betonowe mogą być układane na dowolnym boku, pionowo lub poziomo. Należy jednak pamiętać, że ściany fundamentowe powinny być szersze niż 20 cm.

Bloczki keramzybetonowe do fundamentów – powstają z  mieszanki betonowej z dodatkiem drobnych frakcji keramzytu. Mogą być dwa razy większe od bloczków betonowych, dzięki czemu prace przebiegają szybciej i zużywamy mniej zaprawy. Ich zalety to również  duża odporność na rozwój mikroorganizmów. Za wadę uważa się  większa nasiąkliwość i mniejszą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Ważna informacja – ściany wykonane z tego materiału ( bloczków pełnych)  nie wymagają warstwy ociepleniowej.

Bloczki silikatowe do fundamentów – na rynku znajdziemy bloczki o zmiennym układzie drążeń, co zapewnia im  lepszą wytrzymałość.  Najczęściej bloczki silikatowe nie wymagają spoin pionowych, a poziome wykonujemy stosując klej zamiast zaprawy.

Keramzytowe lub betonowe pustaki zasypowe – w pierwszej kolejności muruje się ścianki albo wznosi na sucho, a później puste przestrzenie wypełniane są betonem ( można je wcześniej uzbroić). Takie ściany – szczególnie zbrojone i całościowo wypełnione betonem, wykazują bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie i parcie boczne. Ich zalety to także mrozoodporność i nasiąkliwość podobna jak w przypadku bloczków betonowych.

Kształtki ze styropianu – ustawiamy je w podobny sposób  jak pustaki zasypowe, a później wypełniamy mieszanką betonową. Kiedy mieszanka się zwiąże, uzyskujemy ścianę betonową z dwóch stron izolowaną styropianem.

Ceramiczne cegły pełne – ich zalety to wytrzymałość oraz odporność  na czynniki środowiskowe, ale mimo wszystko używane są coraz rzadziej. Ich wada to małe rozmiary, które wydłużają czas budowy, a dodatkowo zużywamy dużo cegieł i zaprawy.  Najlepiej żeby cegły miały klasę 20 – minimum 10. Drogim, ale bardzo solidnym rozwiązaniem jest użycie klinkieru klasy 25.

Kamienie – są używane bardzo rzadko, ponieważ takie ściany są nierówne i trzeba je otynkować, aby położyć izolację. Takie rozwiązanie jest jednak dopuszczone i nie ma wpływu na osłabienie posadowienia  domu.  Najczęściej wykorzystywane kamienie to piaskowce polne albo skalenie.

 

Elementy ścienne standardowe

Przepisy dopuszczają używanie pod ziemią także standardowych elementów ściennych, takich jak np., beton komórkowy. Muszą być jednak spełnione pewne warunki: grunt ma być przepuszczalny, nieagresywny, poziom wód niski, a ściany bardzo dokładnie zabezpieczone przed działaniem wilgoci.

Ponadto producent musi jasno określić w karcie technicznej produktu, że po spełnieniu powyższych warunków, materiał może być zastosowany do budowy fundamentów, a konstruktor musi potwierdzić, że jest on wytrzymały na ściskanie i parcie gruntu ( w przypadku ścian piwnic).

 

Zaprawy murarskie do ścian fundamentowych

Do wypełnienia spoin zarówno pionowych jak i poziomych, używamy odpowiedniej zaprawy. Zaprawy cementowe używane są poniżej poziomu gruntu, ponieważ są mocne i odporne na działanie wilgoci. Z kolei nad ziemią można stosować zaprawy cementowo-wapienne o lepszej urabialności. Należy zwrócić uwagę, że wytrzymałość zaprawy  ma być dostosowana do materiału, z którego wzniesiemy  ściany fundamentowe. Kiedy użyjemy np. zaprawy mocniejszej od bloczków, konstrukcja muru może pękać.

Przykład: do bloczków o klasie 15 wykorzystujemy zaprawę o wytrzymałości maksymalnie 10 MPa. Oprócz tego,  zaprawa nie może być zbyt słaba, ponieważ nie spełni swojej funkcji.

Nie musimy samodzielnie podejmować decyzji w tym temacie, ponieważ optymalna klasa zaprawy określona est w projekcie domu. Ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji nie powinniśmy samodzielnie jej zmieniać.

Może Cię zainteresować

Działamy w województwie POMORSKIM

www.bat.pl

Copyrights Bat Składy Budowlane

Created by Studio Spectro

Przygotowanie placu budowy
Fundamenty domu – jakich materiałów użyć do ich wykonania?

Solidny fundament  musi być zaprojektowany oraz wykonany tak aby  współgrał z warunkami panującymi na terenie budowy.  Jeśli tak nie będzie, nie da rady utrzymać spoczywającego na nim ciężaru. Właśnie dlatego materiału używane do  budowy fundamentów powinny wykazywać się odpowiednią wytrzymałością na obciążenia. Ich rolą jest także ochrona przed wychłodzeniem domu.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego najczęściej wykonuje się fundament dwuelementowy, składający się z ław oraz spoczywających na nich ścianach fundamentowych – monolitycznych lub murowanych. Wybierając materiały do ich budowy, musimy pamiętać żeby były nienasiąkliwe albo mało nasiąkliwe, ponieważ mają bezpośredni kontakt z gruntem, który zawsze jest w jakimś stopniu wilgotny.

Jakie materiały  warto więc wybrać aby wykonać solidny fundament?

Ławy fundamentowe betonowe

Przy wykonaniu ław zwykle używa się betonu klasy C12/15 (niegdyś B15) lub C 16/20 (niegdyś B20), chociaż nic nie stoi na przeszkodzie aby wybrać beton wyższej klasy. Można zamówić go w wytwórni, a  niższej klasy wykonać samodzielnie. Aby ławy i ściany domu nie pękały, musimy koniecznie wykonać zbrojenie. Beton układamy w deskowaniu albo bezpośrednio na gruncie.

Wykonując ławy fundamentowe warto użyć samozagęszczającego betonu. Do jego produkcji używa się nowej generacji domieszki polimerowe , dzięki czemu osiąga on odpowiednią płynność i łatwiej się go aplikuje. We współczesnym budownictwie rzadziej używa się bloczków betonowych czy cegieł.

 

Ściany fundamentowe monolityczne

Ściany fundamentowe wykonujemy w podobny sposób jak ławy – z betonu klasy C12/15 lub C 16/20. Czasami  dodatkowo wykonuje się zbrojenie stalowymi prętami. W budownictwie jednorodzinnym obciążenia nie są zbyt wielkie, więc ściany fundamentowe rzadko potrzebują zbrojenia. Tylko w  ich górnej części układa się zbrojenie wieńczące.

Fundamenty monolityczne można wykonać używając specjalnego betonu wodoszczelnego, dzięki czemu unikniemy izolowania ścian fundamentowych. Takiego rodzaju konstrukcja zalecana jest też w przypadku budynków wznoszonych w trudnych warunkach, np. na skarpach.

Za wadę monolitycznych ścian fundamentowych uważa się  fakt, że aby kontynuować prace budowlane, musimy poczekać aż beton uzyska odpowiedni stopień wytrzymałości.  Musi więc pozostać na deskowaniu ok. tygodnia. Pełną wytrzymałość osiąga dopiero po miesiącu i wtedy można kontynuować budowę.

 

Ściany fundamentowe murowane

Popularna technologia budowy ścian fundamentowych to wykonanie ich z materiałów murowych. Najczęściej używa się tu bloczków betonowych albo keramzytobetonowych, ale można użyć także innych materiałów.

Bloczki betonowe do fundamentów – Charakteryzują się dużą wytrzymałością, są także odporne na mróz i mało nasiąkliwe. Ich wada jest waga – są dość ciężkie – jeden bloczek to ok 27 kg. Bloczki betonowe mogą być układane na dowolnym boku, pionowo lub poziomo. Należy jednak pamiętać, że ściany fundamentowe powinny być szersze niż 20 cm.

Bloczki keramzybetonowe do fundamentów – powstają z  mieszanki betonowej z dodatkiem drobnych frakcji keramzytu. Mogą być dwa razy większe od bloczków betonowych, dzięki czemu prace przebiegają szybciej i zużywamy mniej zaprawy. Ich zalety to również  duża odporność na rozwój mikroorganizmów. Za wadę uważa się  większa nasiąkliwość i mniejszą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Ważna informacja – ściany wykonane z tego materiału ( bloczków pełnych)  nie wymagają warstwy ociepleniowej.

Bloczki silikatowe do fundamentów – na rynku znajdziemy bloczki o zmiennym układzie drążeń, co zapewnia im  lepszą wytrzymałość.  Najczęściej bloczki silikatowe nie wymagają spoin pionowych, a poziome wykonujemy stosując klej zamiast zaprawy.

Keramzytowe lub betonowe pustaki zasypowe – w pierwszej kolejności muruje się ścianki albo wznosi na sucho, a później puste przestrzenie wypełniane są betonem ( można je wcześniej uzbroić). Takie ściany – szczególnie zbrojone i całościowo wypełnione betonem, wykazują bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie i parcie boczne. Ich zalety to także mrozoodporność i nasiąkliwość podobna jak w przypadku bloczków betonowych.

Kształtki ze styropianu – ustawiamy je w podobny sposób  jak pustaki zasypowe, a później wypełniamy mieszanką betonową. Kiedy mieszanka się zwiąże, uzyskujemy ścianę betonową z dwóch stron izolowaną styropianem.

Ceramiczne cegły pełne – ich zalety to wytrzymałość oraz odporność  na czynniki środowiskowe, ale mimo wszystko używane są coraz rzadziej. Ich wada to małe rozmiary, które wydłużają czas budowy, a dodatkowo zużywamy dużo cegieł i zaprawy.  Najlepiej żeby cegły miały klasę 20 – minimum 10. Drogim, ale bardzo solidnym rozwiązaniem jest użycie klinkieru klasy 25.

Kamienie – są używane bardzo rzadko, ponieważ takie ściany są nierówne i trzeba je otynkować, aby położyć izolację. Takie rozwiązanie jest jednak dopuszczone i nie ma wpływu na osłabienie posadowienia  domu.  Najczęściej wykorzystywane kamienie to piaskowce polne albo skalenie.

 

Elementy ścienne standardowe

Przepisy dopuszczają używanie pod ziemią także standardowych elementów ściennych, takich jak np., beton komórkowy. Muszą być jednak spełnione pewne warunki: grunt ma być przepuszczalny, nieagresywny, poziom wód niski, a ściany bardzo dokładnie zabezpieczone przed działaniem wilgoci.

Ponadto producent musi jasno określić w karcie technicznej produktu, że po spełnieniu powyższych warunków, materiał może być zastosowany do budowy fundamentów, a konstruktor musi potwierdzić, że jest on wytrzymały na ściskanie i parcie gruntu ( w przypadku ścian piwnic).

 

Zaprawy murarskie do ścian fundamentowych

Do wypełnienia spoin zarówno pionowych jak i poziomych, używamy odpowiedniej zaprawy. Zaprawy cementowe używane są poniżej poziomu gruntu, ponieważ są mocne i odporne na działanie wilgoci. Z kolei nad ziemią można stosować zaprawy cementowo-wapienne o lepszej urabialności. Należy zwrócić uwagę, że wytrzymałość zaprawy  ma być dostosowana do materiału, z którego wzniesiemy  ściany fundamentowe. Kiedy użyjemy np. zaprawy mocniejszej od bloczków, konstrukcja muru może pękać.

Przykład: do bloczków o klasie 15 wykorzystujemy zaprawę o wytrzymałości maksymalnie 10 MPa. Oprócz tego,  zaprawa nie może być zbyt słaba, ponieważ nie spełni swojej funkcji.

Nie musimy samodzielnie podejmować decyzji w tym temacie, ponieważ optymalna klasa zaprawy określona est w projekcie domu. Ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji nie powinniśmy samodzielnie jej zmieniać.

Może Cię zainteresować

www.bat.pl

Created by Studio Spectro

Copyrights BAT Składy Budowlane